بخش حمایت پناهندگی، نامه احضاريه، ضمیمه الف

​ کووید- ۱۹، قبل از رسیدن برای جلسه دادرسی – آن‌ چه لازم است بدانید​

​​از آن‌جایی که هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا (آی‌آربی) جلسات دادرسی حضوری را از سرمی‌گیرد، اقدامات سلامتی و ایمنی برای کووید- ۱۹ جهت حمایت از شرکت‌کنندگان اتاق دادرسی، کارمندان و بازدیدکنندگان، به اجرا درخواهد آمد.

خواهشمند است در مورد محدودیت‌های زیر آگاه باشید:

مدعیون: مدعیون پناهندگی زیر ۱۸ سال نیاز ندارند که در جلسات دادرسیِ بخش حمایت پناهندگی (آر‌پی‌دی) حضور پیدا کنند، مگر این‌که آر‌پی‌دی حضور ایشان را ضروری بداند. با این حال، اگر خود ایشان یا نماینده تعیین شده برای ایشان مایل باشند،‌ می‌توانند حضور یابند. آر‌پی‌دی جلسات دادرسی را به نحوی زمان‌بندی می‌کند تا ملزومات فاصله‌گذاری فیزیکی رعایت شود، بنابراین ممکن است تعداد شرکت‌کنندگان در جلسه دادرسی محدود باشد. درصورتی که قصد دارید مدعی پناهندگی جوانی که زیر ۱۸ سال است را همراه بیاورید، خواهشمند است ۱۰ روز قبل از تاریخ دادرسی، آر‌پی‌دی (اطلاعات تماس در نامه احضاريه یافت می‌شود) را به صورت کتبی مطلع نمایید.

نظاره‌گرها: على الرغم من وضع تدابير متعلقة بكوفيد-19 للحفاظ علىمادامی که اقدامات سلامتی و ایمنی مربوط به کووید- ۱۹ در حال اجراست، آی‌آربی ترجیح می‌دهد که جهت اطمینان از رعایت ملزومات فاصله‌گذاری فیزیکی، تعداد نظاره‌گرهای حاضر در دادرسی‌ها را محدود نماید. اگر یک نظاره‌گر همراهی‌تان خواهد کرد (به عنوان مثال، برای حمایت عاطفی)، خواهشمند است ۱۰ روز قبل از تاریخ دادرسی آر‌پی‌دی را به صورت کتبی مطلع نمایید.

شاهدین: ممکن است بخواهید در جلسه دادرسی‌اتان شاهدی به همراه بیاورید. طبق قواعد آر‌پی‌دی باید نام شاهد(ین)،‌ علت شهادت ایشان، چه مدت انتظار می‌رود که شهادت ایشان طول بکشد، رابطه شما با شاهد(ین) و در صورتی ‌که به مترجم شفاهی نیاز دارند، را باید به صورت کتبی و ۱۰ روز قبل از تاریخ دادرسی به آر‌پی‌دی اطلاع دهید. همچنین باید ۱۰ روز قبل از تاریخ دادرسی به آر‌پی‌دی به صورت کتبی اطلاع دهید که آیا شاهد به صورت حضوری یا از طریق تلفن حاضر خواهد شد. مادامی که اقدامات سلامتی و ایمنی مربوط به کووید- ۱۹ در حال اجراست، اگر امکان‌پذیر باشد، خواهشمند است ترتیبی داده تا شاهد(ین) از طریق تلفن حاضر شوند.

وقتی نامه احضاريه را دریافت می‌کنید، لازم است که با وب‌سایت اقدامات سلامتی و ایمنی آی‌آربی مشورت کنید.

همچنین لازم است که بإستكمال استبيانپرسش‌نامه خودارزیابی را تکمیل نمایید.